Musikskolans KOMPisar 

bli medlem

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter. De har olika bakgrund, föräldrar, musiker, lärare, som har det gemensamma intresset att stödja det stora musikintresse som finns i Älvdalen.

Ordförande: Björn Gyris

Vice Ordförande: Ewa Nylander

Kassör: Kenneth Sålder

Övriga ledamöter:

Werf Lena Egardt
Åsa Bäcke
Ing-Marie Bergman
Marit Beronius
Linda Gyris Högberg