Musikskolans KOMPisar 

bli medlem

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter. De har olika bakgrund, föräldrar, musiker, lärare, som har det gemensamma intresset att stödja det stora musikintresse som finns i Älvdalen.

Ordförande: Ingmari Nilsson

Vice Ordförande: Ewa Nylander

Kassör: Kenneth Sålder

Övriga ledamöter:

Werf Lena Egardt
Anne Waldfelt
Ing-Marie Bergman
Hans Rosdahl (suppl)
Veronica Semelius-Granewald (suppl)