Musikskolans KOMPisar 

bli medlem

Älvdalens Kommunala Musikskola

Musikskolan
Älvdalens musikskola, kultur i en kulturbyggnad!

Musikskolan är en frivillig skolform som vänder sig till barn och ungdomar i kommunen. Förutom instrumentalundervisning enskilt och i grupp ingår ensemblespel och sång i verksamheten.

Musikskolan huvuduppgift är att bevara och utveckla musiklivet i kommunen och ta tillvara de många musikaliska förmågor som finns på hemorten.

Välkommen att besöka musikskolan på adressen Dalgatan 86, 796 31 Älvdalen. Telefon 0251-311 30