Musikskolans KOMPisar 

bli medlem

Kontakt

Adress
Musikskolans KOMPisar
Ripvägen 24
796 31 ÄLVDALEN
E-post: info@musikskolanskompisar.se
Ordförande: lars-erik@musikskolanskompisar.se
Kassör: kenneth@musikskolanskompisar.se

Enskilda ledamöter kan nås via e-post enligt mallen <förnamn>@musikskolanskompisar.se

Lars-Erik Wiik Mobil: 070-339 07 41
Kenneth Sålder Mobil: 073-979 25 23
Werf Lena Egardt Mobil: 070-542 81 57
Marie Jonsson Mobil:  
Ulrica Lund Lissman Mobil:  
Ewa Nylander Mobil: 070-221 98 45
Marit Beronius suppleant  
Tomas Wiklund suppleant