Musikskolans KOMPisar 

bli medlem

Musikskolans KOMPisar

är en stödförening för Älvdalens Kommunala Musikskola.

Föreningen, som är ideell, arbetar bland annat med att ordna aktiviteter vilka ligger utanför Musikskolans ordinarie verksamhet.

Kriterier för Musikskolans KOMPisars stipendier