MT 2011-12-07

Bun beslutade att freda den från nedskärningar
Inga nedskärningar på Musikskolan. Det beslutade Barn- och Utbildningsnämnden på torsdagen då man behandlade budgeten för 2012 som enda ärende.

Skolbarn, föräldrar, lärare och andra med intressen i Musikskolan och kulturen i Älvdalen hade mött upp med affischer och plakat för att lyssna på Buns sammanträde.
Sammanlagt 6,75 miljoner kronor måste Bun skära ned sin verksamhet med under nästa år. I det liggande förslaget föreslogs neddragningar på praktiskt taget alla områden inom Buns områden: grundskola -1,5 miljoner, förskola -1,5, fritidsgårdar -1,2, kulturtjänster - 0,38, Porfyr- och Hagströmmuseet -0,2, filialbiblioteken -0,2, musikskolan -0,68 och chef musikskolan - 0,3, skolskjutsar - 0,3 och ospecificerat - 0,49 miljoner kronor. 
Centerns Maria Eriksson ändrade majoritetens beslut på så sätt att hon ville undanta Musikskolan helt från neddragningar. Och detta röstade majoriteten igenom med röstsiffrorna 6 mot 5. 
De pengar som skulle sparats på musikskolan fördes över till posten ospecificerat som alltså höjdes till nära 1,5 miljoner. Hur den nedskärningen ska genomföras ska beslutas av Bun senast i mars nästa år, enligt beslutet. 
I och med detta beslut ser det alltså ut som om Musikskolan räddas och den viktiga verksamheten där kan fortsätta och utvecklas. 
Men alla övriga neddragningar blir kvar. 
Beslutet om neddragningar får full effekt först 2013 eftersom vissa saker, till exempel uppsägningar, innebär kostnadsminskningar först när den anställdes uppsägningstid gått ut